top of page
bg-business.jpg

לקוח עסקי

Business%20Meeting_edited.jpg

ניהול וליווי פיננסי 

השירות מיועד לחברות ועסקים קטנים ובינוניים, המעוניינים לרכוש כלים ושיטות לניהול פיננסי, אשר יתרמו לפיתוח העסקי, התייעלות תפעולית ועמידה ביעדים הפיננסיים רצויים...

Men%20with%20Calculator_edited.jpg

שירותי חשבונאות ומיסים

שירותי חשבונאות ומיסים במיקור חוץ ניתנים לעסקים בכל שלבי ההתפתחות,  השירות מתאימים לעוסקים מורשים וחברות קטנות ובינוניות בכל תחומי הפעילות. שירות הנהלת החשבונות מבוצע תוך הקפדה על איכות העבודה, דיוק ועדכון בזמן אמת...

Stacks%20of%20Coins_edited.jpg

ניהול כספים במיקור חוץ

שירותי ניהול כספים במיקור חוץ (שירותי CFO) מוצעים לחברות קטנות ובינוניות הזקוקות לאיש כספים מנוסה שיסייע להנהלה לקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות, ויטפל בסוגיות עסקיות, חשבונאיות ופיננסיות...

Computer%2520with%2520Graph_edited_edite

פיתוח מערכות BI - Business Intelligence (בינה עסקית)

אנו נפתח לעסקך, פלטפורמה מבוססת כלי BI, הכוללת כלים לניהול ובקרה מכל מקורות המידע הקיימים בעסקך...

Credit%20Card_edited.jpg

גיוס אשראי לעסקים

אנו מסייעים בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מכל תחומי הפעילות ובכל שלב בחיים העסקיים החל משלב הקמת

העסק...

Financial%20Report_edited.jpg

צ'ק-אפ פיננסי 

מוצר ייחודי וחשוב, אשר פותח למתן "תמונת מצב פינננסית" עמוקה וברורה לעסקך. אנו ננתח באופן יסודי ומעמיק, את כל הפרמטרים הפיננסים...

bottom of page