top of page
Stacks%20of%20Coins_edited.jpg
icons-CFO.png

ניהול כספים במיקור חוץ

שירותי ניהול כספים במיקור חוץ (שירותי CFO) מוצע לחברות קטנות ובינוניות הזקוקות לאיש כספים מנוסה שיסייע להנהלה לקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות, ויטפל בסוגיות עסקיות, חשבונאיות ופיננסיות. השירות הינו פתרון בעל יחס עלות-תועלת גבוה המאפשר גמישות רבה, בהתאם לצרכי החברה.

במסגרת השירותים:

היקף השירותים והמטלות הנדרשות ממנהל הכספים משתנים מחברה לחברה.

מנהל כספים במיקור חוץ יטפל בין היתר במשימות הבאות:

  •  ייעוץ שוטף למנכ"ל והנהלת החברה בכל הסוגיות הפיננסיות, חשבונאיות ומיסוי.

  •  הכנת תקציב שנתי, ותכנית פיננסית.

  • ייעוץ בנושאי כח אדם, שכר ומבנה חוזי העבודה.

  • ניהול סיכונים וטיפול בסוגיות ביטוח (ביטוח דירקטורים, אחריות מוצר וכד').

  • הכנת נהלים פנימיים, הקמת מערך נהלים, מערכי בקרה וכדומה.

  • ייעוץ ובקרה בנושאים מסחריים, תמחור מוצרים והסכמים עם לקוחות וספקים.

  • הקמת מערכת גבייה, טיפול בכל סוגיות הכרה בהכנסה.

  • ניהול חשבונות בנק ותזרים מזומנים.

  • חיבור והתנהלות מול גורמים מקצועיים: עורכי דין, רו"ח מבקר, סוכני ביטוח ומעריכי שווי וכו'.

 

נשמח לתאם פגישת היכרות!

bottom of page