top of page
Stock Exchange
icon-business-intel.png

פיתוח מערכות BI - Business intelligence (בינה עסקית)

הפעילות העסקית מייצרת כמות רבה של נתונים ולעיתים ממספר מערכות ניהול שונות למשל: היקף מכירות שעתי, יומי, שבועי, מכירות לפי עובד או מחלקה או אזור גאוגרפי, כמות יחידות שנמכרו או יוצרו, רווח גולמי, רווח תפעולי ועוד ועוד...  

לכן, קיים קושי אמיתי לקבל "תמונת מצב עסקית" עדכנית, נכונה ובזמן אמת, אשר לפיה ניתן להסיק מסקנות עסקיות אשר יובילו לקבלת החלטות עסקיות גדלות וקטנות בפשטות רבה.

 

אנו נפתח לעסקך, פלטפורמה מבוססת כלי BI, הכוללת כלים לניהול ובקרה מכל מקורות המידע הקיימים בעסקך.

יתרון השימוש בכלי בינה עסקית:

  • קבלת תוצאות עסקיות בזמן אמת.

  • שיפור וייעול תהליכים וביצועים עסקיים.

  • הצבה והגעה ליעדים עסקיים.

  • קבלת תמונת מצב עסקית ופיננסית למנהלים.

  • הסקת מסקנות וקבלת החלטות ניהוליות – בפשטות רבה.

  • פיתוח תהליכי ניהול וקבלת החלטות, כפי שנהוג בחברות הגדולות במשק אך בעלות כספית נמוכה.

  • מותאם לעסקים בכל גודל ומכל תחום עיסוק.

נשמח לתאם פגישת היכרות לאפיון הצרכים והצעת הפתרונות האפשריים בעסקך.

bottom of page